Jan Honců

Jan Honců

Technology Consultant, Printing and Personal Systems Group, HP Inc Czech Republic

Absolvent oboru Informatika na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy. V IT oboru jsem začal pracovat v roce 1994 jako správce počítačové sítě a operačních systémů v České spořitelně. Během dalších let jsem měl možnost pracovat v různých oblastech IT – jako návrhář počítačových sítí, školitel v oblasti serverů a tiskáren nebo jako produktový manažer hostingových služeb. Před 11 lety jsem nastoupil do společnosti HP jako technický konzultant v oblasti tisku a zpracování dokumentů, zodpovědný za návrh a realizaci řešení tisku a zpracování dokumentů Enteprise zákazníků.