Martin Hollý

Martin Hollý

Director of Bohnice Mental Hospital

MUDr. Martin Hollý MBA je psychiatrem a sexuologem. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v individuální i skupinové psychoterapii a řadu akreditovaných psychoterapeutických workshopů. Publikoval v monografiích a odborných časopisech, přednáší na domácích i zahraničních konferencích.

Svojí profesní dráhu začal na psychiatrickém oddělení nemocnice v Trenčíně. Od roku 1996 pracuje v PN Bohnice, zpočátku na sexuologickém oddělení, poté jako vedoucí lékař Centra krizové intervence. V roce 2008 byl jmenován ředitelem PN Bohnice.

Vedle řízení nemocnice s více než tisici lůžky a dvanácti stovkami zaměstnanců se věnuje také ambulantní psychiatrické a sexuologické praxi. Od roku 2012 je jednou z klíčových postav probíhající reformy psychiatrické péče v České Republice, která je jednou z nejkomplexnějších změnových agend v českém zdravotnictví.

Dále působil jako externí lektor poradenských a vzdělávacích firem, se specializací na trénink komunikace a týmové spolupráce.