Prof. Dr. Osman Altuğ

Prof. Dr. Osman Altuğ

Faculty Memeber, Marmara University

Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Altuğ, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye-Muhasebe Bölümü’nü birincilikle bitirdikten sonra, 1968 yılında İhtisas Muhasebeleri kürsüsünde Asistan olarak göreve başladı. Doktora Tezini; “Deniz Taşıt İşletmelerinde Maliyetler ve Yönetim Aracı Olarak Kullanılması”, Doçentlik Tezini; “ Holding Şirketlerde Muhasebe Düzeni” ve Profesörlük Tezini; “Federal Almanya Toplu Konut Finansman Modelinin Türkiye'ye Uyarlanması” konularında hazırladı. 1988 yılında YÖK tarafından “Finansman Bilim Dalı Profesörlüğü”ne yükseltildi ve M.Ü. Rektörlüğü’nce Profesör kadrosuna atandı. Sanayi, ticaret, banka ve sermaye piyasası işletmelerinde yönetici ve işveren sıfatıyla 1961-1983 döneminde faal olarak çalışan Prof. Dr. Altuğ, YÖK Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi’nde 1989-1991 döneminde Marmara Üniversitesi Proje Yöneticisi olarak görev almıştır. 1983-1996 yılları arasında aralıksız olarak çeşitli bakanlıklarda bakan ve başbakan danışmanlığı, 1996-1997 döneminde ise Ekonomiden Sorumlu Başbakanlık Başdanışmanlığı görevlerinde bulunan Altuğ’un, Muhasebe, Vergi, Denetim, Finansman, Kooperatifçilik, Yönetim, Uygulamalı İktisat ve Kayıtdışı Ekonomi konularında yayınlanmış çok sayıda makalesi ve tebliği mevcuttur. “Kayıtdışı Ekonomi” deyiminin akademik isim babasıdır. DPT Müsteşarlığı tarafından 1992 yılında “Kral Boudouin Uluslararası Kalkınma” Ödülüne aday gösterilmiştir. Eko Vitrin Dergisi tarafından 2002 yılında düzenlenen yarışmada yılın iktisatçısı seçilmiştir. Prof. Dr. Altuğ, uygulamalı iktisat konusunda bilimsel inceleme, araştırma ve yayın çalışmalarına devam etmektedir.