Rafał Wawrzyniak

Rafał Wawrzyniak

Dyrektor Departamentu IT, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Odpowiedzialny za infrastrukturę IT w Grupie Kapitałowej KDPW S.A. Od prawie dwudziestu lat zaangażowany w budową rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego w Polsce, wcześniej związany z tworzeniem oprogramowania dla sektora energetycznego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie projektowania oraz tworzenia oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania jego architekturą. Twórca koncepcji architektury systemu informatycznego dla Grupy Kapitałowej KDPW wspierającego podstawowe procesy biznesowe Firmy w obszarze rozliczenia oraz rozrachunku papierów wartościowych, był także odpowiedzialny za jego implementację i uruchomienie. Zwolennik i propagator koncepcji Paperless Business.

Obecnie jako Kierownik Projektu badawczo-rozwojowego prowadzonego w ramach Grupy Kapitałowej KDPW S.A. bierze aktywny udział w poszukiwaniu potencjału technologii blockchain w obszarze rynku kapitałowego.

Absolwent Politechniki Łódzkiej na kierunkach informatyka oraz elektronika i telekomunikacja, zaangażowany w obszar związany z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych w diagnostyce medycznej.