Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz

Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz

AGH

Uczeń i wieloletni współpracownik ks. profesora Józefa Tischnera. Doktorat uzyskał w 1984 roku, habilitację w 1990 roku, a profesorem tytularnym został w 2009 roku W latach 1991-1995 był dziekanem Wydziału Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 1996-1999 kierownikiem Katedry Filozofii Religii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, 2002-2008 profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, w którym w latach 2004-2008 był wicedyrektorem do spraw filozofii, 2009-2017 dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obecnie jest pracownikiem naukowym Wydziału Humanistycznego AGH.
Wykłada także w Collegium Civitas od jego powstania  w 1998 r. W latach 1999-2002 był koordynatorem w dziedzinie nauk humanistycznych i zastępcą redaktora naczelnego Redakcji Encyklopedii w PWN. W latach 2003-2007 był przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Obecnie jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Etycznego, Przewodniczącym Zarządu Hospicjum Dziecicego im. Ks. prof. Józefa Tischnera.Zajmuje się historią filozofii XX wieku, filozofią człowieka, filozofią religii, kondycją myślenia, analizą przemian kultury i cywilizacji, mentoringiem. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych polskich i zagranicznych. Przełożył na język polski Gwiazdę zbawienia Franza Rosenzweiga.
W 2002 roku otrzymał nagrodę prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego dla najlepszego nauczyciela akademickiego Mazowsza. W 2003 roku nagrodę „Nowych Książek” za redakcję naukową (wraz z B. Milerskim) dziesięciotomowego dzieła Religia. Encyklopedia PWN. W 2008 roku został wybrany przez studentów najlepszym wykładowcą w historii Collegium Civitas.
Publikuje w prasie i czasopismach. Wygłosił wiele prestiżowych wykładów publicznych, m.in. na zamknięcie Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie i w Parlamencie na Konferencji Bezpieczeństwa NATO podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej