Mariusz Jażdżyk

Mariusz Jażdżyk

Head of Data Architecture and Platforms, Publicis Media Poland

Jest osobą zawodowo zajmującą się definiowaniem i wdrażaniem strategii oparcia biznesu na danych.
Ma kilkunastoletnie doświadczenie w budowie architektury IT, mającej na celu optymalne wykorzystanie możliwości analitycznych na cele biznesowe. Pracował dla operatorów telekomunikacyjnych Orange i Polkomtel. Ocenia międzynarodowe projekty dla Komisji Europejskiej w ramach programu Horizon 2020. W swojej pracy dąży do maksymalnego wykorzystania umiejętności pracowników, unikalnej sytuacji rynkowej danej firmy, jak również coraz szerzej dostępnych narzędzi opensource, w szczególności głębokich sieci neuronowych i sztucznej inteligencji.